City with view

Portfel obligacji wysokodochodowych

Portfel Obligacji Wysokodochodowych daje możliwość inwestowania w obligacje korporacyjne i rządowe na całym świecie w celu uzyskania w dłuższym okresie czasu dochodu istotnie przewyższającego oprocentowanie lokaty bankowej.

Dla kogo jest portfel obligacji wysokodochodowych?

Dla Inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w fundusze obligacji emitowanych przez największe światowe korporacje, rządy i agencje rządowe różnych krajów i chcących uzyskać wysokie zróżnicowanie portfela.

Kup portfel
Mężczyzna z laptopem i torbą obok

Charakterystyka portfela

1

Minimalna kwota inwestycji to 60.000,00 zł

Zalecany okres inwestycji - min. 4-5 lat

2
3

Opłata za wpłatę do portfela i kolejne dopłaty - do 3%

Opłata za rekomendacje ewentualnych zmian w Portfelu - brak opłaty

4
5

Opłata za wycofanie części lub całości środków - brak opłaty

Opłata za konwersje pomiędzy funduszami w ramach jednego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - brak optaty

6
7

Możliwe bieżące dopłaty: min. wartość dopłaty - 8.250,00 zł

Wykresy na monitorze laptopa

Skład portfela

W sktad Portfela wchodzą wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, inwestujqce głównie w obligacje największych światowych korporacji oraz w obligacje emitowane przez rządy i agencje rządowe różnych krajów. Dzięki temu Inwestor korzysta z wysokiego zróżnicowania portfela.

Bieżące monitorowanie

Portfel jest na bieżąco monitorowany. W zależności od zmie­niającej się sytuacji na rynkach kapitałowych i wyników generowanych przez poszczególne fundusze. lnwestor otrzy­muje nieodpłatnie, drogą elektroniczną, rekomendacje dokonania zmian w składzie Portfela. Zmian tych lnwestor dokonuje za pośrednictwem IFM Global Funds S.A.

Kup portfel
Wykresy w telefonie

Kryteria doboru funduszy

Ikona wykresy

Osiągane wyniki inwestycyjne i ich powtarzalność

Ikona klepsydra

Długość istnienia - niektóre z funduszy w Portfelu istnieją ponad 20 lat

Ikona odznaka

Cechy jakościowe osiąganych wyników

Ikona ratingi

Oficjalne ratingi

Ikona profil

Płynność, tj. bieżący, nieograniczony dostęp do zainwestowanych środków

Płynność portfela

Inwestor ma bieżący, nieograniczony dostęp do swoich pieniędzy. W każdej chwili może dokonać wypłaty środków z funduszy. Najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji otrzyma środki na swój rachunek bankowy.

Ikona fotel Wygoda

Dokonaliśmy za Inwestora doboru funduszy. Oceniliśmy history­czne wyniki, ich powtarzalność i inne istotne elementy. Nie angażujemy lnwestora w bieżący monitoring składu Portfela. Przekazujemy lnwestorowi informacje o rekomendowanych zmianach.

Ikona wykres Zróżnicowanie

Wybraliśmy najlepsze fundusze z danej kategorii, zapewniając lnwestorowi dywersyfikację bez ryzyka związanego ze “stawianiem na jednego konia", a jednocześnie możliwość czerpania z dobrodziejstwa specyfiki każdego z wybranych funduszy.

Ikona gwiazdki Przejrzystość

Inwestor ma pełną wiedzę, jakie fundusze wchodzą w skład Portfela i w jakim udziale. Dzięki temu w każdej chwili może sprawdzać bieżącą wartość swojej inwestycji.

Historyczne wyniki portfela

stopy zwrotu w ostatnich 5 latach
  1. 30.00 %
  2. 25.00 %
  3. 20.00 %
  4. 15.00 %
  5. 10.00 %
  6. 5.00 %
  7. 0.00 %
  1. 8.64 % 01.08.2016 - 31.07.2018 2 lata
  2. 16.88 % 01.08.2015 - 31.07.2018 3 lata
  3. 22.78 % 01.08.2013 - 31.07.2018 5 lat
Kup portfel