People exchanging money

Portfel Dywidendowy

Portfel Dywidendowy pozwala inwestorowi uzyskiwać bieżące, miesięczne dochody z ulokowanego kapitału, dzięki otrzymywaniu dywidend.

Dla kogo jest portfel dywidendowy?

Dia inwestorów, którzy chcą na bieżąco, regularnie, co miesiąc otrzymywać wysoką dywi­dendę z ulokowanych środków, wypłacaną przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne.

Kup portfel
Mężczyzna wskazujący na laptopa

Charakterystyka portfela

1

Minimalna kwota inwestycji to 60.000,00 zł

Zalecany okres inwestycji - min. 3-5 lat

2
3

Opłata za wpłatę do portfela i kolejne dopłaty - do 3%

Opłata za rekomendacje ewentualnych zmian w Portfelu - brak opłaty

4
5

Opłata za wycofanie części lub całości środków - brak opłaty

Opłata za konwersje pomiędzy funduszami w ramach jednego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - brak optaty

6
7

Możliwe bieżące dopłaty: min. wartość dopłaty - 18.000,00 zł

Miesięczne, bieżące wypłaty dywidendy na rachunek Inwestora.

8
Laptop, kawa i wykresy

Skład portfela

W skład Portfela wchodzą wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze obligacji i akcji. które regularnie (co miesiąc lub w innych interwałach czasowych) oraz nieregularnie wypłacają dywidendę. Obok otrzymywanej wypłaty, lnwestor czerpie korzyść z możliwego wzrostu wartości ulokowanego kapitału.

Bieżące monitorowanie

Portfel jest na bieżąco monitorowany. W zależności od zmie­niającej się sytuacji na rynkach kapitałowych i wyników generowanych przez poszczególne fundusze. Inwestor otrzy­muje nieodpłatnie, drogą elektroniczną, rekomendacje dokonania zmian w składzie Portfela. Zmian tych lnwestor dokonuje za pośrednictwem IFM Global Funds S.A.

Kup portfel
Wykresy w telefonie

Kryteria doboru funduszy

Ikona pieniądze

Regularne wypłaty oraz wysokość dywidendy

Ikona wykresy

Osiągane wyniki inwestycyjne

Ikona odznaka

Cechy jakościowe osiąganych wyników

Ikona profil

Wysoka płynność, tj. bieżący, nieograniczony dostęp do zainwestowanych środków

Ikona klepsydra

Długość istnienia - niektóre z funduszy w Portfelu istnieją ponad 27 lat

Ikona ratingi

Oficjalne ratingi

Płynność portfela

Inwestor ma nieograniczony bieżący dostęp do swoich pieniędzy. W każdej chwili może dokonać wypłaty środków z funduszy. Najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji otrzyma środki na swój rachunek bankowy.

Ikona fotel Wygoda

Dokonaliśmy za Inwestora doboru funduszy. Oceniliśmy history­czne wyniki, ich powtarzalność i inne istotne elementy. Nie angażujemy lnwestora w bieżący monitoring składu Portfela. Przekazujemy lnwestorowi informacje o rekomendowanych zmianach.

Ikona wykres Zróżnicowanie

Wybraliśmy najlepsze fundusze z danej kategorii, zapewniając lnwestorowi dywersyfikację bez ryzyka związanego ze “stawianiem na jednego konia", a jednocześnie możliwość czerpania z dobrodziejstwa specyfiki każdego z wybranych funduszy.

Ikona gwiazdki Przejrzystość

Inwestor ma pełną wiedzę, jakie fundusze wchodzą w skład Portfela i w jakim udziale. Dzięki temu w każdej chwili może sprawdzać bieżącą wartość swojej inwestycji.

Historyczne poziomy wypłat dywidendy

w Portfelu w ostatnich 3 latach
dla Inwestycji 60 tys. zł
 1. 5000.00 zł
 2. 4000.00 zł
 3. 3000.00 zł
 4. 2000.00 zł
 5. 1000.00 zł
 6. 0.00 zł
 1. 4689.13 zł 01.08.2015 - 31.07.2016
 2. 3198.01 zł 01.08.2016 - 31.07.2017
 3. 3151.8 zł 01.08.2017 - 31.07.2018

Roczna stopa dywidendy

portfela w ostatnich 3 latach
 1. 8.00 %
 2. 7.00 %
 3. 6.00 %
 4. 5.00 %
 5. 4.00 %
 6. 3.00 %
 7. 2.00 %
 8. 1.00 %
 9. 0.00 %
 1. 7.82 % 01.08.2015 - 31.07.2016
 2. 5.33 % 01.08.2016 - 31.07.2017
 3. 5.25 % 01.08.2017 - 31.07.2018
Kup portfel