Wróć
Znajdujesz się na: Strona główna Dowiedz się więcej Wideo
Wideo

Wyniki funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania za I półrocze 2018

Czas czytania: 3 minuty

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem podsumowującym wyniki subfunduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania za I półrocze 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem podsumowującym wyniki subfunduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania za I półrocze 2018 roku.

Przedstawimy także nasze poglądy na rynek akcji w II półroczu tego roku.

Pierwsze półrocze 2018 to bardzo udany okres dla funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania. Stopa zwrotu tytułu P w PLN wyniosła w tym czasie 8,20%, co plasuje fundusz:

 • na pierwszym miejscu spośród zagranicznych funduszy mieszanych dostępnych w Polsce (w tym funduszy aktywnej alokacji);
 • na pierwszym miejscu spośród polskich funduszy stabilnego wzrostu inwestujących w Polsce;
 • na pierwszym miejscu spośród polskich funduszy aktywnej alokacji inwestujących w Polsce;
 • na drugim miejscu spośród polskich funduszy zrównoważonych inwestujących w Polsce.

Mamy nadzieję, że w przyszłych okresach w klasyfikacji funduszy zajmiemy równie wysokie miejsca.

Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania to fundusz aktywnej alokacji, który dostosowuje swoją strategię do sytuacji rynkowej. Fundusz może zarabiać zarówno w warunkach wzrostów, jak i spadków na giełdach, wykorzystując do tego szereg instrumentów.

Obecnie, skład Funduszu jest następujący:

 • największa część portfela, blisko 43%, to instrumenty z ekspozycją na spadki cen akcji w Europie
 • ponad 9% to instrumenty z ekspozycją na spadki cen akcji w USA (indeks S&P500)
 • blisko 9% to instrumenty na obligacje skarbowe w USA
 • pozostała część portfela (blisko 39%) to gotówka inwestycyjna oraz na zabezpieczenie ryzyka walutowego.

Całkowita ekspozycja na spadki, biorąc pod uwagę dźwignię zastosowaną w posiadanych instrumentach, wynosi ok. -75%.

Nasze obecne nastawienie do rynków akcji jest negatywne. Argumenty przemawiające za sprzedażą akcji to:

 • Ryzyko eskalacji wojny handlowej

Do globalnych inwestorów dopiero zaczyna docierać, jakie ryzyko wiąże się z nakładaniem przez USA ceł na importowane towary. Odwet ze strony poszkodowanych krajów eksportujących swoje towary do USA spowoduje nakręcanie się spirali protekcjonizmu. Negarywne skutki widać już w wycenach rynków wschodzących, metali przemysłowych oraz europejskich producentów samochodów.

 • Akcje, które były motorem hossy w USA nadal są na szczytowych poziomach

Akcje niektórych firm praktycznie nie doświadczyły korekty, która miała miejsce na rynkach na początku tego roku. Zaliczają się do nich przykładowo: Netflix czy Amazon, czyli spółki, które przez ostatnie kilkadziesiąt miesięcy były głównym motorem hossy na indeksach Nasdaq oraz S&P500. Fakt ten rodzi poważne zagrożenie, że prawdziwa korekta dopiero przed nami.

 • Rentowność krótkoterminowych bonów skarbu USA zrównała się ze stopą dywidendy z akcji

Rentowność 3-miesięcznych bonów skarbowych emitowanych przez amerykański rząd (są to ultra-bezpieczne, pozbawione ryzyka instrumenty) zrównała się ze stopą dywidendy amerykańskich spółek, a rentowność 1-miesięcznych bonów jest bliska stopie dywidendy. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, które może spowodować gwałtowny odpływ kapitału z ryzykownych akcji do bezpiecznych papierów skarbowych i tym samym krach na rynkach akcji.

 • Pogorszenie wskaźników PMI w Europie

Pierwsze półrocze 2018 przyniosło pogorszenie się przemysłowego wskaźnika PMI w Europie, będącego jednym z głównych wskaźników mierzących koniunkturę w gospodarce. Jest to niepokojąca tendencja, która może spowodować recesyjne obawy inwestorów i wycofywanie przez nich kapitału z rynków finansowych.

Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny materiał.

Aleksander Jawień, Zarządzający funduszem IFM Globalny Aktywnego Inwestowania.

Drukuj

Przeczytaj również

Wrzesień: Rynki próbują odrabiać sierpniowe straty

Czytaj więcej

Sierpień: Rynki boją się recesji

Czytaj więcej

Lipiec: inwestorzy w oczekiwaniu na decyzje władz monetarnych

Czytaj więcej

Czerwiec: bankierzy centralni pompują euforię

Czytaj więcej

Maj: brak umowy handlowej odciska piętno na rynkach akcji

Czytaj więcej

Marzec: globalni inwestorzy bagatelizują ryzyko

Czytaj więcej

Luty: Euforia na giełdach w nadziei na Trade Deal

Czytaj więcej

Wyniki Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania na dzień 31 stycznia 2019 roku

Czytaj więcej

Styczeń: Światowe giełdy łapią oddech

Czytaj więcej

Kolejny udany rok dla posiadaczy IFM PORTFELA DYWIDENDOWEGO

Czytaj więcej

Zainwestuj w bezpieczne produkty finansowe otwarte na Ciebie

Kup online