Wróć
Znajdujesz się na: Strona główna Dowiedz się więcej Analizy i Komentarze Komentarze Opinie
Analizy i Komentarze Komentarze Opinie

Warto kupić mieszkanie w Hiszpanii?

Czas czytania: 4 minuty

2015 rok przyniósł odwrócenie trendu na rynku nieruchomości w Hiszpanii. Po siedmiu latach spadków cen mieszkań, w 2015 roku zanotowano nieznaczne wzrosty. W mijającym roku ożywienie na rynku nieruchomości nabiera rozpędu, czemu sprzyja dynamiczna poprawa sytuacji gospodarczej - z ponad 3 proc. wzrostem PKB Hiszpania będzie jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo niemal całkowite wstrzymanie nowych inwestycji mieszkaniowych umożliwia stopniową redukcję powstałej po kryzysie nadwyżki niesprzedanych mieszkań.

REALNE CENY MIESZKAŃ NA POZIOMIE Z 2002 ROKU

Do 2008 roku Hiszpania przeżywała okres boomu na rynku nieruchomości, związanego z wejściem do strefy euro. Utrzymywane przez Europejski Bank Centralny (EBC) niskie stopy procentowe zwiększały dostępność zakupu nieruchomości na kredyt. Pomiędzy 2003 a 2008 rokiem ceny mieszkań w Hiszpanii wzrosły aż o 71 proc. W 2008 roku okres prosperity zakończył się kryzysem, który przyczynił się do ponad 20 proc. stopy bezrobocia oraz załamania się sektora budowlanego. Wraz z wybuchem kryzysu ceny mieszkań zaczęły spadać i w ciągu kilku lat ich wartość obniżyła się o ponad 30 proc. Po uwzględnieniu inflacji, średnia cena nieruchomości mieszkalnych obniżyła się o niemal 40 proc., a realnie ceny mieszkań obecnie znajdują się na poziomie z 2002 roku.

2002.png

RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WRACA DO NORMY

Duża liczba niespłacanych kredytów, pogarszająca się sytuacja gospodarcza oraz trudna sytuacja hiszpańskiego budżetu, przyczyniły się do znacznego ograniczenia liczby udzielanych kredytów w ostatnich kilku latach. W rekordowym 2006 roku udzielono ponad 1,3 mln nowych kredytów hipotecznych. Po wybuchu kryzysu liczba udzielonych kredytów spadła o 82 proc. W ostatnich kilku kwartałach można zauważyć, że akcja kredytowa stopniowo wzrasta - już w 2014 roku liczba udzielonych kredytów hipotecznych nieznacznie urosła, a w 2015 roku ich liczba zwiększyła o ponad 20 proc. Kilkuletnie załamanie w liczbie udzielanych kredytów przyczyniło się do spadku łącznej wartości kredytów hipotecznych w stosunku do PKB. Wskaźnik ten obniżył się z ponad 61 proc. w 2011 roku, do ok. 51 proc. w 2015 roku. Znacznie spadł również wskaźnik kredytów do depozytów i obecnie znajduje się na poziomie 1,1 (kilka lat wcześniej wynosił ok. 1,5), dzięki czemu banki są w lepszej sytuacji płynnościowej.

PO KRYZYSIE NIEMAL CAŁKOWICIE WSTRZYMANO NOWE INWESTYCJE

W okresie boomu na rynku nieruchomości w Hiszpanii budowano więcej nowych mieszkań niż w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii razem wziętych. W rekordowym 2005 i 2006 roku w kraju tym rozpoczynano budowę ponad 600 tys. mieszkań rocznie. Po wybuchu kryzysu deweloperzy niemal całkowicie wstrzymali prace. Liczba ukończonych mieszkań również gwałtownie się zmniejszyła, ale z niewielkim opóźnieniem w porównaniu do rozpoczynanych budów, ze względu na kończenie projektów rozpoczętych w okresie lepszej koniunktury. Niewielka liczba rozpoczynanych budów powoduje, że stopniowo zmniejsza się nadwyżka niesprzedanych mieszkań, których liczbę w 2010 roku szacowano na niemal milion. Dzięki niskiej podaży i rosnącemu popytowi, nadwyżka niesprzedanych mieszkań w 2015 roku spadła nieco poniżej 400 tys., a w obecnym roku szacuje się, że liczba ta spadnie poniżej 350 tys.

Liczba nowych inwestycji.png

MNIEJ NIEWYPŁACALNYCH KREDYTOBIORCÓW

Załamanie gospodarcze i gwałtowny wzrost stopy bezrobocia przyczynił się do znacznego wzrostu przejmowania nieruchomości przez banki od niewypłacalnych kredytobiorców. Po wybuchu kryzysu liczba przejmowanych przez banki mieszkań wzrosła z około 25 tys. w 2007 roku, do niemal 100 tys. rocznie w 2009 i 2010 roku. W kolejnych latach liczba przejmowanych nieruchomości stopniowo spadała, a w 2015 roku liczba przejętych przez banki mieszkań spadła poniżej 50 tys. i był to najniższy poziom od 2007 roku.

W 2016 roku trend spadku przejmowanych nieruchomości się utrzymuje. W drugim kwartale bieżącego roku liczba przejmowanych mieszkań spadła o 30 proc w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. W kolejnych miesiącach można oczekiwać dalszej poprawy sytuacji kredytobiorców, a tym samym mniejszej liczby przejmowanych przez banki nieruchomości. W bieżącym roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje wzrost PKB Hiszpanii na 3,2 proc., co jest jednym z najlepszych wyników w Europie. W przyszłym roku MFW prognozuje wzrost PKB na 2,3 proc., co w dalszym ciągu jest dobrym wynikiem. Poprawa sytuacji gospodarczej przekłada się na spadek bezrobocia, które spadło z 25 proc. w 2014 roku, do poniżej 19 proc w drugiej połowie 2016 roku.

CO TO OZNACZA DLA CIEBIE, INWESTORZE?

Poprawa sytuacji na rynku nieruchomości powinna pozytywnie wpływać na hiszpańską gospodarkę i rynek finansowy. Załamanie na rynku nieruchomości po 2007 roku było główną przyczyną gwałtownego wzrostu bezrobocia. Zauważalna od kilku kwartałów poprawa sytuacji na rynku nieruchomości powinna przyczyniać się do ograniczania ciągle wysokiej stopy bezrobocia. Ożywienie hiszpańskiego rynku nieruchomości powinno również przyczynić się do poprawy wyników firm notowanych na hiszpańskiej giełdzie. Na poprawie sytuacji skorzystają nie tylko firmy bezpośrednio związane z sektorem budowlanym, takie jak firmy budowlane, deweloperskie i producenci materiałów budowlanych, ale również między innymi banki.

Swoją drogą, mieszkania w Hiszpanii z cenami z 2002 r. to pokusa dla inwestorów poszukujących nieruchomości wakacyjnych.

Autor: IFM Global Funds

Drukuj

Przeczytaj również

Wrzesień: Rynki próbują odrabiać sierpniowe straty

Czytaj więcej

Sierpień: Rynki boją się recesji

Czytaj więcej

Lipiec: inwestorzy w oczekiwaniu na decyzje władz monetarnych

Czytaj więcej

Czerwiec: bankierzy centralni pompują euforię

Czytaj więcej

Maj: brak umowy handlowej odciska piętno na rynkach akcji

Czytaj więcej

Marzec: globalni inwestorzy bagatelizują ryzyko

Czytaj więcej

Luty: Euforia na giełdach w nadziei na Trade Deal

Czytaj więcej

Wyniki Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania na dzień 31 stycznia 2019 roku

Czytaj więcej

Styczeń: Światowe giełdy łapią oddech

Czytaj więcej

Kolejny udany rok dla posiadaczy IFM PORTFELA DYWIDENDOWEGO

Czytaj więcej

Zainwestuj w bezpieczne produkty finansowe otwarte na Ciebie

Kup online