Wróć
Znajdujesz się na: Strona główna Dowiedz się więcej Analizy i Komentarze Komentarze Opinie
Analizy i Komentarze Komentarze Opinie

USA: FED (nie) zaskoczył

Czas czytania: 3 minuty

Amerykańska Rezerwa Federalna (FED) podniosła w środę stopy procentowe w USA o 25 p.b. do poziomu 0,50% - 0,75%. Decyzja ta jest zbieżna z oczekiwaniami rynku, zgodnie z którymi prawdopodobieństwo podniesienia stopy do tego poziomu wynosiło 95%. Zaskoczeniem może być jednak fakt zmiany nastawienia na bardziej „jastrzębie”, tzn. w 2017 r. spodziewane są częstsze podwyżki stóp. Rynek zareagował na decyzję FED zdecydowanym ruchem. Dolar umocnił się w stosunku do głównych walut, w tym do euro o 1,6%, wartość indeksu S&P 500 spadała o prawie 1%, a rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wzrosły o ok. 10 punktów bazowych.

Jak wynika z oświadczenia wydanego po posiedzeniu, FED, uzasadniając swoją decyzję, wskazał na oznaki poprawy na rynku pracy oraz umiarkowany wzrost aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Dalsze zmiany kosztu pieniądza w USA będą dostosowane do bieżącej sytuacji, tak aby sprzyjać dalszemu rozwojowi aktywności gospodarczej, wzmocnieniu rynku pracy oraz realizacji celu inflacyjnego na poziomie 2%. Prognozy makroekonomiczne zakładają na 2017 rok wzrost gospodarczy na poziomie 1,9% - 2,3% PKB, stopę bezrobocia na poziomie 4,5% - 4,6% i inflację PCE (średni wzrost cen krajowych dóbr konsumpcyjnych) na poziomie 1,7% - 2,0%.

Czy Rezerwa Federalna postąpi zgodnie z ustalonym planem w 2017 roku?

Analizując cykle podwyżek stóp procentowych, następujących po okresach recesji w ciągu ostatnich 17 lat można stwierdzić, że cykl zapoczątkowany rok temu został nieco „spłaszczony”. FED zakładał trzy lub nawet cztery podwyżki stóp w 2016 roku (po 0,25% każda), jednak przez cały rok znajdował preteksty do odsunięcia w czasie decyzji o wzroście kosztu pieniądza. Dał tym samym amerykańskiej gospodarce sporo czasu na poprawę warunków ekonomicznych, zanim zatwierdził drugą podwyżkę stóp. Przy poprzednich cyklach podwyżek następujących po okresach recesji, tych z lat 1994-1995 oraz 2004-2006, decyzja o drugiej podwyżce następowała odpowiednio po jednym oraz po dwóch miesiącach od pierwszej podwyżki.

Rezerwa Fed.png

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej USA: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket_archive.htm

Czy obecne podejście, odwlekające w czasie kolejne podwyżki stóp procentowych, zostanie utrzymane? Wiele zależy od poziomu inflacji, a ta może wzrastać w obliczu polityki fiskalnej, realizowanej przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który zapowiedział obniżenie podatków i wzrost wydatków infrastrukturalnych. W obliczu tego trzy podwyżki kosztu pieniądza wydają się w przyszłym roku realne.

Co to oznacza dla Ciebie, Inwestorze?

W efekcie odwlekania w czasie decyzji o normalizacji polityki pieniężnej, po niemal dekadzie od wybuchu kryzysu finansowego, koszt pieniądza w Stanach Zjednoczonych nadal nie przekracza nawet 1%. Niemniej jednak amerykański bank centralny jest jedynym z niewielu banków centralnych na świecie, który podnosi stopy procentowe. Rok 2017 pokaże, czy FED postąpi zgodnie ze swoim planem. Wydaje się to jednak prawdopodobne w obliczu programów stymulujących dalszy wzrost gospodarczy zapowiadanych przez prezydenta Donalda Trumpa. Scenariusz taki może spowodować dalsze wzrosty rentowności amerykańskich obligacji (spadki cen) oraz umocnienie dolara, co oznacza spadek wartości euro (dobrze dla gospodarki europejskiej) oraz walut rynków wschodzących, co nie jest dla nich pozytywne, biorąc pod uwagę, że gros gospodarek rynków wschodzących eksportuje surowce, a te przy mocnym dolarze będą tanieć.

Autor: IFM Global Funds

Drukuj

Przeczytaj również

Wrzesień: Rynki próbują odrabiać sierpniowe straty

Czytaj więcej

Sierpień: Rynki boją się recesji

Czytaj więcej

Lipiec: inwestorzy w oczekiwaniu na decyzje władz monetarnych

Czytaj więcej

Czerwiec: bankierzy centralni pompują euforię

Czytaj więcej

Maj: brak umowy handlowej odciska piętno na rynkach akcji

Czytaj więcej

Marzec: globalni inwestorzy bagatelizują ryzyko

Czytaj więcej

Luty: Euforia na giełdach w nadziei na Trade Deal

Czytaj więcej

Wyniki Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania na dzień 31 stycznia 2019 roku

Czytaj więcej

Styczeń: Światowe giełdy łapią oddech

Czytaj więcej

Kolejny udany rok dla posiadaczy IFM PORTFELA DYWIDENDOWEGO

Czytaj więcej

Zainwestuj w bezpieczne produkty finansowe otwarte na Ciebie

Kup online