Wróć
Znajdujesz się na: Strona główna Dowiedz się więcej Analizy i Komentarze Wyświetlany na stronie głównej
Analizy i Komentarze Wyświetlany na stronie głównej

IFM GLOBALNY AKTYWNEGO INWESTOWANIA NAJLEPSZY WŚRÓD FUNDUSZY MIESZANYCH

Czas czytania: 2 minuty

Rok 2018 to bardzo udany czas dla Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania. W okresie od stycznia do października br. klasa P Funduszu osiągnęła stopę zwrotu równą 11,37%, czyniąc go najlepszym pod względem stopy zwrotu wśród funduszy mieszanych (polskich oraz zagranicznych) dostępnych w Polsce:

Nasza strategia

Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania jest globalnym funduszem aktywnej alokacji, zapewniającym dywersyfikację w zakresie klasy aktywów oraz w zakresie alokacji geograficznej. Nie dotyczą go ograniczenia strategii w polskich funduszach stabilnego wzrostu, czy zrównoważonych, które niezależnie od sytuacji rynkowej zachowują określone proporcje pomiędzy akcjami i obligacjami. Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania ma możliwość, w uzasadnionej sytuacji rynkowej, ulokować 100% środków Klientów wyłącznie w bezpieczne, pieniężne lub dłużne instrumenty, jednocześnie w okresie sprzyjającej sytuacji rynkowej zapewnia zaangażowanie środków w instrumenty akcyjne.

Eliminowanie ryzyka walutowego

Fundusz posiada mechanizm eliminowania ryzyka walutowego między główną jednostką Funduszu w euro a złotym. Tym samym wszelkie wahania na parze walutowej EURPLN są minimalizowane.

Klasy uczestnictwa

Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania oferuje cztery klasy uczestnictwa:

• trzy skierowane głównie do polskich inwestorów, posiadających gotówkę w polskich złotych:

  • klasa A w PLN – dostępna od kwoty 20 tys. PLN
  • klasa P w PLN – dostępna od kwoty 100 tys. PLN
  • klasa D w PLN (dywidendowa) – dostępna od kwoty 20 tys. PLN

• jedna skierowana do Inwestorów otrzymujących dochody w euro lub dysponujących wolną gotówką w tej walucie:

  • klasa A w EUR – dostępna od kwoty 5 tys. EUR

Jednostka dywidendowa

W ofercie Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania znajduje się jednostka dywidendowa, która została uruchomiona 28.12.2017 r. Celem wprowadzenia jednostki dywidendowej było zapewnienie Inwestorom możliwości okresowej wypłaty zgromadzonych przez Fundusz zysków w formie gotówkowej. Fundusz wypłaca dywidendę, rozumianą jako wypracowany zysk. Nie uszczupla kapitału Inwestorów. Od czasu uruchomienia, tj. w ciągu ostatnich 10 miesięcy Fundusz wypłacił 4 PLN dywidendy przypadającej na tytuł uczestnictwa, co kształtuje stopę dywidendy na poziomie 4,5%. Najbliższa wypłata dywidendy będzie miała miejsce w dniu 22 listopada 2018 r., przy czym data ustalenia prawa do dywidendy to 20 listopada 2018 r.

Wyniki IFM Globalny Aktywnego Inwestowania potwierdzają skuteczność realizowanej strategii inwestycyjnej oraz efektywność wykorzystywania w tym samym czasie potencjału licznych rynków, różnych instrumentów oraz niedostępnych w kraju funduszy inwestycyjnych.

Zapraszamy kolejnych Inwestorów do korzystania z funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania.

IFM Global Funds S.A.

Drukuj

Przeczytaj również

Wrzesień: Rynki próbują odrabiać sierpniowe straty

Czytaj więcej

Sierpień: Rynki boją się recesji

Czytaj więcej

Lipiec: inwestorzy w oczekiwaniu na decyzje władz monetarnych

Czytaj więcej

Czerwiec: bankierzy centralni pompują euforię

Czytaj więcej

Maj: brak umowy handlowej odciska piętno na rynkach akcji

Czytaj więcej

Marzec: globalni inwestorzy bagatelizują ryzyko

Czytaj więcej

Luty: Euforia na giełdach w nadziei na Trade Deal

Czytaj więcej

Wyniki Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania na dzień 31 stycznia 2019 roku

Czytaj więcej

Styczeń: Światowe giełdy łapią oddech

Czytaj więcej

Kolejny udany rok dla posiadaczy IFM PORTFELA DYWIDENDOWEGO

Czytaj więcej

Zainwestuj w bezpieczne produkty finansowe otwarte na Ciebie

Kup online