Wróć
Znajdujesz się na: Strona główna Dowiedz się więcej Analizy i Komentarze Edukacja
Analizy i Komentarze Edukacja

IFM Global Funds - za granicą łatwiej o zyski

Czas czytania: 5 minuty

12 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której Spółka Investment Fund Managers S.A., przedstawiciel funduszy IFM Global Funds na Polskę, zaprezentowała otwarte fundusze inwestycyjne pod marką IFM: IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania oraz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania. Celem pierwszego jest wypracowanie 3-4% średniorocznie, drugi fundusz dąży do 7-8% średniorocznie.

12 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której Spółka Investment Fund Managers S.A., przedstawiciel funduszy IFM Global Funds na Polskę, zaprezentowała otwarte fundusze inwestycyjne pod marką IFM: IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania oraz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania. Celem pierwszego jest wypracowanie 3-4% średniorocznie, drugi fundusz dąży do 7-8% średniorocznie.

Podczas konferencji, prezes spółki zarządzającej funduszami, domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o., Aleksander Jawień przedstawił unikatową ofertę otwartych funduszy inwestycyjnych uruchomionych dla polskich inwestorów pod parasolem Bright Cap SICAV w Luksemburgu. Nowo wprowadzane produkty są odpowiedzią na coraz niższe zyski, jakie oferują lokaty bankowe oraz obligacje (Fundusz Globalny Ostrożnego Oszczędzania), a z drugiej strony dają szansę na osiągnięcie wyższej, oczekiwanej stopy zwrotu poprzez zastosowanie aktywnej alokacji (Fundusz Globalny Aktywnego Inwestowania). Gdy trudno znaleźć atrakcyjne rozwiązania w Polsce, spółka Investment Fund Managers S.A. poszerza swoją ofertę o fundusze inwestujące poza granicami Polski.

Dzięki oferowanym funduszom klient ma możliwość inwestowania swoich oszczędności w dwa produkty, z których jeden dąży do 3-4% średniorocznie, drugi natomiast do 7-8% średniorocznie. Fundusze dostępne są dla klientów, którzy posiadają minimum 20.000,00 zł lub 5000 euro. Subfundusze zostały przygotowane dla osób poszukujących wyższych dochodów w porównaniu, np. do lokat. „Cieszę się, że możemy zaoferować polskim klientom proste narzędzie do inwestowania w najlepsze zagraniczne aktywa i pomnażania w ten sposób zgromadzonego kapitału. Liczę na to, że tego typu produkty będą zdobywały coraz większą popularność w naszym kraju” – powiedział prezes, Aleksander Jawień.

Partnerem przy tworzeniu produktów Investment Fund Managers S.A. (IFM) jest fundusz Bright Cap SICAV. IFM został przedstawicielem Bright Cap SICAV SA, z którym 21 stycznia 2016 roku podpisał umowę o współpracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Fundusz Bright Cap SICAV jest funduszem parasolowym funduszy IFM. W ramach tego funduszu zostały zarejestrowane w Luksemburgu dwa nowe subfundusze IFM: IFM Global Capital Accumulation Fund (polska nazwa: IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania) oraz IFM Global Active Allocation Fund (polska nazwa: IFM Globalny Aktywnego Inwestowania). 4 marca 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała oba subfundusze do Rejestru Funduszy Zagranicznych. Funduszami IFM zarządza dom maklerski IFM Global Asset Management Sp. z o.o.

IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania dąży do 3-4% średniorocznie Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania zarządzany jest zgodnie ze strategią multi asset na rynku instrumentów o stałym dochodzie, której istota sprowadza się do uzyskiwania stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu, poprzez inwestycje w obligacje z różnych segmentów, np. obligacje państw, obligacje korporacyjne największych światowych emitentów, obligacje wysokodochodowe z Europy i Stanów Zjednoczonych (high yieldy), MBSy (obligacje zabezpieczone wierzytelnościami hipotecznymi), obligacje indeksowane inflacją, obligacje zamienne na akcje i inne.

Cel inwestycyjny funduszu to wynik 3%-4% średniorocznie, przy dążeniu do zapewnienia możliwe najmniejszych wahań wartości tytułu uczestnictwa.

Fundusz korzysta z szerokiego spektrum instrumentów dłużnych wybranych, dzięki autorskiej metodzie, spośród ponad 11.000 globalnych subfunduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Luksemburgu oraz ETF-ów i innych instrumentów finansowych. Fundusz jest przeznaczony dla osób, które zainteresowane są ostrożnym oszczędzaniem / akumulowaniem kapitału na przyszłe potrzeby, przy zapewnieniu niskiej zmienności inwestycji.

Fundusz dostępny jest w euro oraz w złotym, z zabezpieczonym ryzykiem walutowym. Inwestorzy, w zależności od deklarowanej kwoty, mogą nabywać dwa typy jednostek: jednostkę A dla wpłat od 20.000 zł (5000 euro) do 99.999 zł (24.999 euro), z opłatą za zarządzanie na poziomie 1,0% rocznie oraz jednostkę P dla wpłat od 100.000 zł (25.000 euro) wzwyż, z opłatą za zarządzanie na poziomie 0,8% rocznie. Jednorazowa opłata dystrybucyjna w tym funduszu została ustalona w przedziale 0,5%-3%.

IFM Globalny Aktywnego Inwestowania dąży do 7-8% średniorocznie Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania zarządzany jest zgodnie z globalną strategią multi asset.

Celem funduszu jest średnioroczny wynik w przedziale 7% - 8%. Strategia funduszu przewiduje aktywne podejście do inwestowania i bieżące dostosowywanie składu portfela do zmieniających się warunków rynkowych (aktywna alokacja aktywów).

W konsekwencji modyfikacji ulegają zarówno udziały akcji oraz obligacji, jak również instrumenty wykorzystywane w ramach każdej z klas aktywów. W ten sposób powinno się osiągać satysfakcjonującą stopę zwrotu w każdych warunkach rynkowych. W ramach tego funduszu wykorzystuje się szerokie spektrum ETF-ów i ponad 11.000 subfunduszy zarejestrowanych w Luksemburgu, do których polski inwestor nie ma bezpośredniego dostępu. Dzięki temu portfel jest uniezależniony od jednego rynku i ma szansę zarabiać na okazjach inwestycyjnych w różnych częściach świata. Dodatkowo strategia jest prowadzona w sposób konserwatywny, a nacisk kładzie się nie tylko na zakładaną stopę zwrotu, ale również towarzyszące jej ryzyko. Fundusz dąży do tego, by było ono możliwie jak najmniejsze.

Fundusz dostępny jest w euro oraz w złotym, z zabezpieczonym ryzykiem walutowym. Inwestorzy, w zależności od deklarowanej kwoty, mogą nabywać dwa typy jednostek: jednostkę A dla wpłat od 20.000 zł (5000 euro) do 99.999 zł (24.999 euro), z opłatą za zarządzanie na poziomie 2,4% rocznie oraz jednostkę P dla wpłat od 100.000 zł (25.000 euro) wzwyż, z opłatą za zarządzanie na poziomie 2,0% rocznie. Jednorazowa opłata dystrybucyjna w tym funduszu została ustalona w przedziale 1%-5%.

IFM Global Funds dostępne na rynku detalicznym Investment Fund Managers S.A. prowadzi obecnie rozmowy z partnerami dystrybucyjnymi w celu zapewnienia dostępu do funduszy w całej Polsce, jak również analizuje warunki dystrybucji funduszy w innych krajach OECD. Obecnie fundusze IFM można nabywać w Luksemburgu oraz w Polsce. Fundusze pod marką IFM będą również dostępne w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

Drukuj

Przeczytaj również

Wrzesień: Rynki próbują odrabiać sierpniowe straty

Czytaj więcej

Sierpień: Rynki boją się recesji

Czytaj więcej

Lipiec: inwestorzy w oczekiwaniu na decyzje władz monetarnych

Czytaj więcej

Czerwiec: bankierzy centralni pompują euforię

Czytaj więcej

Maj: brak umowy handlowej odciska piętno na rynkach akcji

Czytaj więcej

Marzec: globalni inwestorzy bagatelizują ryzyko

Czytaj więcej

Luty: Euforia na giełdach w nadziei na Trade Deal

Czytaj więcej

Wyniki Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania na dzień 31 stycznia 2019 roku

Czytaj więcej

Styczeń: Światowe giełdy łapią oddech

Czytaj więcej

Kolejny udany rok dla posiadaczy IFM PORTFELA DYWIDENDOWEGO

Czytaj więcej

Zainwestuj w bezpieczne produkty finansowe otwarte na Ciebie

Kup online