Wróć
Znajdujesz się na: Strona główna Dowiedz się więcej Edukacja Wyświetlany na stronie głównej
Edukacja Wyświetlany na stronie głównej

Dlaczego INWESTOWANIE GLOBALNE jest cool?

Czas czytania: 6 minuty

Globalne inwestowanie – co to jest?

Z określeniem „globalny” spotykamy się praktycznie na co dzień. Oglądając serwisy informacyjne, dowiadujemy się o zdarzeniach, które miały miejsce w różnych krajach. Pracując w międzynarodowej firmie kontaktujemy się z ludźmi z różnych, często bardzo oddalonych od nas zakątków świata. Globalność możemy też odnieść do procesu inwestowania naszych pieniędzy. Globalne inwestowanie to zaangażowanie oszczędności w instrumenty finansowe na całym świecie, w różnych krajach, niezależnie od miejsca naszego zamieszkania czy pobytu. W dobie Internetu oraz stale rozwijających się rozwiązań technicznych, inwestowanie globalne nie jest bardziej skomplikowane niż inwestowanie w jednym kraju. Są jednak inne, ważne kwestie związane z inwestycjami, zarówno w ujęciu globalnym, jak i w ujęciu krajowym (lokalnym), którym warto poświęcić chwilę uwagi.

Zyskuj na globalizacji i innowacjach

Zdefiniowaliśmy już globalne inwestowanie. Ale co tak naprawdę powoduje, że jest to fenomen?

Przejdźmy do konkretnego przykładu. Dzięki międzynarodowej wymianie towarów mamy możliwość korzystać na co dzień z przedmiotów, które wyprodukowały firmy znajdujące się poza granicami naszego kraju. Są to często duże, innowacyjne korporacje, a ich akcje notowane są na zagranicznych giełdach.

Rano budzi nas alarm dochodzący z naszego nowego iPhone’a (USA), po który natychmiast sięgamy, aby sprawdzić, co nowego na Twitterze (USA). Poranną jajecznicę smażymy na płycie indukcyjnej Bosch’a (Niemcy). Uruchamiamy nasz komputer Samsung (Korea Południowa) i Googlujemy (USA), co ciekawego dzieje się w naszej okolicy, po czym zlecamy przelew w Deutsche Banku (Niemcy). Wsiadamy do naszego Volkswagena (Niemcy), aby podjechać na zakupy do Tesco (Wielka Brytania). Pod koniec dnia włączamy nasz SmartTV Lenovo (Chiny), aby obejrzeć film produkcji Warner Bros (USA) …

… i nagle przychodzi nam do głowy myśl: skoro ja korzystam z tak wielu zagranicznych marek, to może inni użytkownicy też będą chcieli z nich skorzystać i je kupią… a skoro tak, to może warto zainwestować w akcje tych firm, bo odnotują wyższe zyski dzięki większej sprzedaży?

Taką właśnie możliwość daje globalne inwestowanie – możemy kupować akcje notowane na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, emitowane przez zagranicznych producentów dóbr dostępnych w naszym kraju.

Zróżnicowanie (dywersyfikacja) regionalna, czyli nie wszystko „do jednego worka”

Zróżnicowanie z punktu widzenia inwestora oznacza wybranie różnych kierunków geograficznych, miejsc inwestycji. Ma to zabezpieczyć portfel przed stratami wynikającymi z przejściowych problemów jednego kraju czy regionu lub tematu inwestycji. Inwestorzy często wychodzą z założenia, że dzielenie swoich inwestycji pomiędzy różne kraje nie jest konieczne. Są przekonani, że dzięki inwestycji w akcje spółek z różnych sektorów gospodarki bądź podziałowi środków finansowych pomiędzy akcje i obligacje w obrębie jednego kraju to wystarczająca dywersyfikacja i zabezpieczenie. Czemu takie przekonanie? Otóż koszula bliższa ciału – to co znane, w rodzimej walucie i na wyciągniecie ręki (w naszym banku, biurze maklerskim czy na naszej giełdzie) wydaje się lepsze, bezpieczniejsze i pod większą kontrolą. Jest to jednak pozorny komfort. Oszczędności skupione wyłącznie na lokalnych inwestycjach są bowiem narażone na zagrożenia wynikające z poziomu rozwoju gospodarki danego kraju czy też ryzyka związane z sytuacją polityczną tego kraju.

… Dlatego lokalnie niekoniecznie znaczy udanie

Jest wiele powodów, które mogą skłaniać inwestorów do inwestycji na rynku kapitałowym we własnym kraju. O tym w kolejnych odcinkach.
O tym, że geograficzne zróżnicowanie portfela inwestycyjnego jest elementem niezwykle istotnym, mogli przekonać się na przestrzeni lat 2012-2016 inwestorzy z Polski. Podczas kiedy wiele światowych giełd (m.in. Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy) było na fali wzrostowej, warszawski parkiet nie brał udziału w globalnej hossie. W Polsce musieliśmy się zmierzyć wtedy z lokalnymi problemami (m.in. demontaż systemu emerytalnego skutkujący transferem środków z OFE do ZUS), które zaważyły na negatywnym postrzeganiu polskiego rynku kapitałowego przez zagranicznych inwestorów. Wycofywali oni swoje środki z polskiej giełdy, co powodowało, że akcje polskich spółek nie cieszyły się popytem i ceny akcji na polskiej giełdzie spadały. W tym samy okresie rynki w, dla przykładu, USA, Niemczech czy Japonii miały się bardzo dobrze.

Inwestor nie ma żadnego wpływu na decyzje polityczne i ryzyko związane z opisaną sytuacją, czyli na wartość zainwestowanych przez siebie pieniędzy, jeśli myśli wyłącznie lokalnie.

Ograniczenie zmienności wyników dzięki „wyjściu za granicę”, czyli globalne podejście do inwestowania oszczędności

Geograficzne zróżnicowanie portfela inwestycyjnego pozwala, często znacząco, ograniczyć zmienność wyników naszej inwestycji. Straty z inwestycji w jednym kraju są rekompensowane zyskami z pozostałych. W tym samym czasie gdzieś przejściowo tracimy, a gdzieś zarabiamy. Ogranicza to nieco potencjał stopy zwrotu, ale zapewnia mniejsze wahania wartości zainwestowanych przez nas środków. Inwestor nie chce osiągać maksymalnego możliwego wyniku. Woli niższą, ale mniej wahliwą stopę zwrotu. Woli ochronę kapitału niż wynik za wszelką cenę. Wyniki mogą być różne w różnych regionach (np. w Europie i Azji, na rynkach rozwiniętych i rozwijających się). Mogą być inne w różnych krajach np. inne w Stanach Zjednoczonych, a inne w Niemczech. Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki rynków akcji w poszczególnych krajach za lata 2015-2016:

Bardzo dobrze będą wspominali ten okres inwestorzy na rynku rosyjskim (zysk ponad 45%), natomiast gorzej inwestorzy lokujący kapitał w spółki hiszpańskie (strata przekraczająca -9%). Podział kapitału na różne kraje lub regiony pozwala zmniejszyć ryzyko poniesienia straty lub mniejszego zarobku, spowodowanej ryzykiem politycznym lub geograficznym.

Jakie są zagrożenia związane z globalnym inwestowaniem

Inwestycje zróżnicowane geograficznie, obok wielu zalet, mogą mieć także wady. Do takich można zaliczyć ryzyko walutowe czy wyższe koszty związane z inwestycją za granicą. Ryzyko walutowe jest związane ze zmianami kursów walut, w których wyceniane są instrumenty finansowe, w jakie inwestujemy. Jeżeli inwestujemy w Niemczech, inwestujemy w euro. Jeśli inwestujemy w USA, inwestujemy w dolarze. Raz euro czy dolar kosztują mniej, raz więcej w polskim złotym. Przez chwilę nasza inwestycja jest warta mniej, a przez chwilę więcej. Jak to wpływa na wartość środków, które inwestor ulokował w akcjach czy obligacjach w kilku krajach, szerzej w następnych odcinkach o globalnym inwestowaniu.

Takie ryzyko można wyeliminować stosując samodzielnie tzw. zabezpieczenie ryzyka walutowego bądź wygodnie inwestując w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, który zabezpiecza swój portfel przed wahaniami kursów walut (szerzej w kolejnych odcinkach o globalnym inwestowaniu), czyli chroni nasze środki przed wahaniami cen walut. Dostęp do zagranicznych rynków może się także wiązać z wyższymi opłatami transakcyjnymi dla inwestora indywidualnego. Może to być istotny element, który w znacznym stopniu ograniczy wynik z inwestycji w dany instrument. Prostym rozwiązaniem tego mankamentu jest wybór funduszu inwestycyjnego, który inwestuje globalnie. Fundusz inwestycyjny jest większym „graczem” niż indywidualny inwestor, a jeśli dodatkowo jest globalny, inwestuje jeszcze większą sumę środków, bo pochodzącą od inwestorów z różnych krajów. Fundusz globalny to zatem suma pieniędzy, która negocjuje dużo niższe opłaty transakcyjne niż „Pan Kowalski”. Koszty transakcji dla funduszu globalnego to zatem marginalna część wartości realizowanych przez niego transakcji.

Podsumowując, inwestowanie na globalnych rynkach kapitałowych jest rozsądne i bardziej bezpieczne. Ogranicza się bowiem w ten sposób ryzyko polityczne czy gospodarcze występujące lokalnie bądź regionalnie.

Ograniczenie zmienności wyników dzięki takiemu podejściu powoduje, że w dłuższej perspektywie czasu inwestor jest w stanie wypracować wyższą stopę zwrotu niż w przypadku inwestycji na rynku lokalnym.

Autor: IFM Global Funds

Drukuj

Przeczytaj również

Wrzesień: Rynki próbują odrabiać sierpniowe straty

Czytaj więcej

Sierpień: Rynki boją się recesji

Czytaj więcej

Lipiec: inwestorzy w oczekiwaniu na decyzje władz monetarnych

Czytaj więcej

Czerwiec: bankierzy centralni pompują euforię

Czytaj więcej

Maj: brak umowy handlowej odciska piętno na rynkach akcji

Czytaj więcej

Marzec: globalni inwestorzy bagatelizują ryzyko

Czytaj więcej

Luty: Euforia na giełdach w nadziei na Trade Deal

Czytaj więcej

Wyniki Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania na dzień 31 stycznia 2019 roku

Czytaj więcej

Styczeń: Światowe giełdy łapią oddech

Czytaj więcej

Kolejny udany rok dla posiadaczy IFM PORTFELA DYWIDENDOWEGO

Czytaj więcej

Zainwestuj w bezpieczne produkty finansowe otwarte na Ciebie

Kup online