Wróć
Znajdujesz się na: Strona główna Dowiedz się więcej Analizy i Komentarze
Analizy i Komentarze

11% w 2018 r. - trzecia wypłata dywidendy w funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania

Czas czytania: 4 minuty

IFM Global Funds S.A. informuje, że w dniu 20 listopada br. ustalony został poziom trzeciej w 2018 r. dywidendy w jednostce dywidendowej D subfunduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania.

Dywidenda za okres 25.07.2018 r. – 20.11.2018 r. została ustalona na poziomie 7,00 PLN na tytuł uczestnictwa subfunduszu.

Pierwsza dywidenda z subfunduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania została wypłacona w dniu 22 marca br. w wys. 3,20 PLN na tytuł uczestnictwa. Druga dywidenda z subfunduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania została wypłacona w dniu 26 lipca br. w wys. 0,80 PLN na tytuł uczestnictwa.

Biorąc pod uwagę trzy wypłaty, łączna dywidenda wypłacona z subfunduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania w 2018 roku wyniosła 11,00 PLN na tytuł uczestnictwa, co oznacza 11,41% w skali roku za okres od 28 grudnia 2017 r. do 20 listopada 2018 r. tj. za okres prawie 11 miesięcy.

W dniu 28 grudnia 2017 r. nastąpiła pierwsza wycena jednostki dywidendowej subfunduszu. Celem wprowadzenia do oferty jednostki dywidendowej było zapewnienie Inwestorom możliwości okresowej wypłaty zgromadzonych przez Fundusz zysków w formie gotówkowej. Fundusz wypłaca dywidendę, rozumianą jako wypracowany zysk i nie uszczupla kapitału Inwestorów.

Ustalono następujące daty ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień obserwacyjny) w 2018 r.:

20 marca,

24 lipca,

20 listopada.

Dni wypłaty dywidendy to z kolei następne dni wyceny subfunduszu, czyli:

22 marca,

26 lipca,

22 listopada.

Przyjęte daty wypłaty dywidendy uznano za sprzyjające wydatkom Inwestorów w okresie Świąt Wielkanocy, przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego oraz Świąt Bożego Narodzenia.

Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania jest globalnym funduszem aktywnej alokacji ze średniorocznym celem zysku na poziomie 6-7%. Fundusz można nabywać w euro i złotym w trzech różnych jednostkach A, P i D różniących się poziomem opłat i prawami do dywidendy. Fundusz posiada mechanizm eliminowania ryzyka walutowego między główną jednostką Funduszu w euro a złotym. Tym samym wszelkie wahania na parze walutowej EURPLN są minimalizowane i w praktyce nie wpływają na wynik Funduszu.

Fundusz zapewnia dywersyfikację w zakresie klas aktywów oraz w zakresie alokacji geograficznej. Nie dotyczą go ograniczenia strategii w polskich funduszach stabilnego wzrostu, czy zrównoważonych, które niezależnie od sytuacji rynkowej zachowują określone proporcje pomiędzy akcjami i obligacjami. Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania ma możliwość, w uzasadnionej sytuacji rynkowej, ulokować 100% środków Klientów wyłącznie w bezpieczne, pieniężne lub dłużne instrumenty, jednocześnie w okresie sprzyjającej sytuacji rynkowej zapewnia zaangażowanie środków w instrumenty akcyjne. Szerokie zróżnicowanie regionalne inwestycji pozwala Klientom pomnażać środki równocześnie w wielu krajach, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Fundusz zapewnia dostęp do różnych instrumentów finansowych, w tym do instrumentów pozwalających zarabiać na spadkach indeksów giełdowych oraz najlepszych w danej kategorii globalnych funduszy inwestycyjnych niedostępnych w Polsce.

Zannualizowana dywidenda na poziomie 11,41% za okres 11 miesięcy potwierdza skuteczność strategii inwestycyjnej realizowanej przez Fundusz oraz efektywność wykorzystywania w tym samym czasie potencjału licznych rynków, różnych instrumentów oraz niedostępnych w kraju funduszy inwestycyjnych.

W okresie 1 stycznia – 20 listopada 2018 r. Fundusz osiągnął bardzo dobry wynik w wysokości 12,41% (jednostka P w PLN).

Czyni to Fundusz najbardziej efektywnym w grupie zagranicznych funduszy aktywnej alokacji dostępnych w Polsce:

Fundusz wypada także najlepiej w gronie zagranicznych funduszy mieszanych (aktywnej alokacji, stabilnego wzrostu, zrównoważonych, mieszanych pozostałych) dostępnych w Polsce:

W tym samym czasie klasyczne fundusze inwestycyjne aktywnej alokacji, stabilnego wzrostu, zrównoważone, inwestujące na polskim rynku, osiągnęły następujące wyniki:

Wkrótce oferta funduszy pod marką IFM poszerzy się o jednostkę w walucie USD. Zostanie ona uruchomiona w funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania. Jednostka w USD będzie odzwierciedlała wynik w walucie głównej funduszu, którym jest euro, dzięki zastosowanej, skutecznej metodzie eliminowania ryzyka walutowego poprzez technikę hedgingu.

Zapraszamy kolejnych Inwestorów do korzystania z jednostki dywidendowej D subfunduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania.

IFM Global Funds S.A.

Drukuj

Przeczytaj również

Wrzesień: Rynki próbują odrabiać sierpniowe straty

Czytaj więcej

Sierpień: Rynki boją się recesji

Czytaj więcej

Lipiec: inwestorzy w oczekiwaniu na decyzje władz monetarnych

Czytaj więcej

Czerwiec: bankierzy centralni pompują euforię

Czytaj więcej

Maj: brak umowy handlowej odciska piętno na rynkach akcji

Czytaj więcej

Marzec: globalni inwestorzy bagatelizują ryzyko

Czytaj więcej

Luty: Euforia na giełdach w nadziei na Trade Deal

Czytaj więcej

Wyniki Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania na dzień 31 stycznia 2019 roku

Czytaj więcej

Styczeń: Światowe giełdy łapią oddech

Czytaj więcej

Kolejny udany rok dla posiadaczy IFM PORTFELA DYWIDENDOWEGO

Czytaj więcej

Zainwestuj w bezpieczne produkty finansowe otwarte na Ciebie

Kup online