Icon IFM logo

IFM Global Funds S.A.

2018-07-03

IFM Globalny Aktywnego Inwestowania najlepszy wśród zagranicznych funduszy mieszanych.

Fundusz IFM Globalny Aktywngo Inwestowania zaliczył bardzo udane półrocze.

Czytaj cały wpis

IFM Global Funds S.A.

Wyspecjalizowana instytucja finansowa z ponad 15 letnim doświadczeniem w globalnych rozwiązaniach.

Strategie modelowe IFM

Poznaj portfele IFM

Portfel aktywnej alokacji

Obróć kartę

Portfel Aktywnej Alokacji pozwala długoterminowo inwestować w wyselekcjonowane zagraniczne i polskie fundusze akcyjno- obligacyjne. Zapewnia komfort efektywnej zmiany udziału akcji (w uzasadnionych sytuacjach rynkowych nawet do zera) i obligacji w funduszach według bieżącej oceny sytuacji rynkowej na poszczególnych rynkach globalnych.

Historyczne wyniki portfela

stopy zwrotu w ostatnich 5 latach

 1. 50.00 %
 2. 40.00 %
 3. 30.00 %
 4. 20.00 %
 5. 10.00 %
 6. 0.00 %
 1. 8.76 % 01.05.2017 - 30.04.2018
 2. 21.45 % 01.05.2015 - 30.04.2018
 3. 47.52 % 01.05.2013 - 30.04.2018

Portfel aktywnej alokacji

Obróć kartę

Charakterystyka portfela

Portfel lokacyjny

Obróć kartę

Portfel Lokacyjny pozwala Inwestorowi bezpiecznie ulokować oszczędności, jednocześnie dając możliwość bieżącego, nieograniczonego dostępu do gromadzonych środków bez uszczerbku dla wypracowanej efektywności inwestycji.

Historyczne wyniki portfela

stopy zwrotu w ostatnich 3 latach

 1. 8.00 %
 2. 7.00 %
 3. 6.00 %
 4. 5.00 %
 5. 4.00 %
 6. 3.00 %
 7. 2.00 %
 8. 1.00 %
 9. 0.00 %
 1. 3.33 % 01.05.2017 - 30.04.2018
 2. 5.80 % 01.05.2016 - 30.04.2018
 3. 6.92 % 01.05.2015 - 30.04.2018

Portfel lokacyjny

Obróć kartę

Charakterystyka portfela

Portfel obligacji wysokodochodowych

Obróć kartę

Portfel Obligacji Wysokodochodowych daje możliwość inwestowania w obligacje korporacyjne i rządowe na całym świecie w celu uzyskania w dłuższym okresie czasu dochodu istotnie przewyższającego oprocentowanie lokaty bankowej.

Historyczne wyniki portfela

stopy zwrotu w ostatnich 5 latach

 1. 30.00 %
 2. 25.00 %
 3. 20.00 %
 4. 15.00 %
 5. 10.00 %
 6. 5.00 %
 7. 0.00 %
 1. 11.11 % 01.05.2016 - 30.04.2018
 2. 20.13 % 01.05.2015 - 30.04.2018
 3. 26.59 % 01.05.2013 - 30.04.2018

Portfel obligacji wysokodochodowych

Obróć kartę

Charakterystyka portfela

Portfel dywidendowy

Obróć kartę

Portfel Dywidendowy pozwala Inwestorowi uzyskiwać bieżące dochody z ulokowanego kapitału, dzięki otrzymywaniu dywidend.

Roczna stopa dywidendy

w Portfelu w ostatnich 3 latach

 1. 8.00 %
 2. 7.00 %
 3. 6.00 %
 4. 5.00 %
 5. 4.00 %
 6. 3.00 %
 7. 2.00 %
 8. 1.00 %
 9. 0.00 %
 1. 7.26 % 01.05.2015 - 30.04.2016
 2. 5.44 % 01.05.2016 - 30.04.2017
 3. 5.17 % 01.05.2017 - 30.04.2018

Portfel dywidendowy

Obróć kartę

Charakterystyka portfela

Minimalna kwota inwestycji:
60.000,00 zł
Zalecany okres inwestycji:
minimum 3-5 lat
Opłata za wpłatę do Portfela i kolejne dopłaty:
do 3%
Opłata za rekomendacje ewentualnych zmian w Portfelu:
brak opłaty
Opłata za wycofanie całości lub części środków:
brak opłaty
Opłata za konwersje pomiędzy funduszami w ramach jednego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych:
brak opłaty
Możliwe bieżące dopłaty; min. wartość dopłaty:
18.000,00 zł

Wybierz portfel dla siebie

Twórca Portfeli Modelowych IFM, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu na globalnych rynkach.

Decydując o składzie Portfeli: Dywidendowego, Obligacji Wysokodochodowych i Aktywnej Alokacji, stosuje sprawdzony od lat autorski system weryfikowania wiedzy w największych centrach inwestycyjnych świata.

Dzięki temu patrzy na świat z globalnej, strategicznej perspektywy i polski rynek traktuje jako jeden z kierunków inwestycyjnych, a nie jedyny i dominujący. To daje możliwość efektywnego wykorzystania szans pojawiających się na poszczególnych, lokalnych rynkach w różnych częściach świata.

Najnowsze informacje IFM

Aktualności inwestycyjne IFM Global Funds S.A.

Man with wood
Komentarze
Jul 16, 2018

Silne spadki na rynku surowców przemysłowych. Ignorować je?

IFM presentation
Wideo
Jul 16, 2018

Wyniki funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania za I półrocze 2018

Twitter
Jul 16, 2018

Facebook w handlu pre-market -18% po fatalnych wynikach.

@Aleksander Jawień

Happy people
Analizy i komentarze
Jul 16, 2018

IFM Globalny Aktywnego Inwestowania NAJLEPSZY wśród zagranicznych funduszy mieszanych

Man with a phone
Analizy i komentarze
Jul 16, 2018

Czerwiec: konflikt handlowy się zaostrza

Twitter
Jul 16, 2018

Po wynikach #GM spada pre-market o ca 5%, a #Fiat w Mediolanie o 11%. Cła #TradeWars skoczą ...

@Aleksander Jawień

Deal
Analizy i komentarze
Jul 16, 2018

Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania w czołówce pod względem wysokości wypłaconej dywidendy

IFM presentation
Wideo
Jul 16, 2018

Skład i wyniki funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania za miesiąc maj